Krakusie!

Krakowski samorząd wciąż pozostaje zdominowany przez partie, które niestety często nie działają na rzecz dobra zwykłych mieszkańców, skupiając się na interesie określonych grup, biznesmenów. Naszym celem jest radykalna zmiana na tym polu. Rada Miasta ma dbać o Krakowian a nie portfele deweloperów. Jestem Krakusem. Jak moi przodkowie, tak i ja czuję się odpowiedzialny za
losy tego miasta.

Swoje doświadczenie zdobywałem, jako publicysta (energetyka, medycyna)  i organizator imprez (zawsze łącząc koncerty znanych artystów z turniejami koszykówki, czy pokazami tańca, żonglerki, by krzewić wśród młodzieży ducha sportu).

Będę nas, Krakowian reprezentować kreując rozwiązania korzystne dla obywateli naszego miasta a blokując te, które godzą w ich interes. Jeśli nie uzyskamy bezpartyjnej przewagi w samorządzie
Krakowa, będziemy przynajmniej blokować partyjne nadużycia i informować o nich opinię publiczną, by skutecznie im przeciwdziałać.

*Kraków dla Krakowian – bez partii, bez kompromisów, bez zbędnych POPiSów!*