Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu nr 1

Do tego okręgu przynależą powiaty: olkuski, chrzanowski i oświęcimski

więcej

Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu nr 2

Do tego okręgu przynależą powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski i wielicki.

więcej

Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu nr 3

Do tego okręgu przynależy miasto Kraków.

więcej

Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu nr 4

Do tego okręgu przynależą powiaty: wadowicki, myslenicki, suski, nowotarski i tatrzański.

więcej

Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu nr 5

Do tego okręgu przynależą powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów.

więcej

Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu nr 6

Do tego okręgu przynależą powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz

więcej