Okręg 2. Miejsce 2. Beata Joanna Kasperczyk

Beata Kasperczyk urodzona w 1965 r., w Krakowie.

Wartości fundamentalne; Bóg, Honor, Ojczyzna.

Menedżer artystyczny brytyjskiej piosenkarki Katy Carr promującej polską historię. Wcześniej głównie własna działalność gospodarcza. Studia z zakresu nauk ekonomicznych ukończone z wyróżnieniem. Była stypendystka Ministra Kultury – stypendium naukowe. Harcerka i wolontariuszka. Były członek Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta. Współpracująca z Fundacją Wstęga Pamięci, z Fundacją Jack Strong, ze Stowarzyszeniem Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Generała Brygady WP. Członek Związku Szlachty Rzeczypospolitej.

Córka Anna Maria – muzyk instrumentalista – skrzypce, pedagog ( Konserwatorium w Krakowie); syn Michał – technik ochrony fizycznej osób i mienia II stopień (Szkoła Policealna w Krakowie), wolontariusz; syn Grzegorz – informatyk, pianista, perkusista. (Studia w Krakowie)