Okręg 2. Miejsce 3. Maciej Paweł Kucia

Filozof, nauczyciel akademicki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik tej uczelni oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. Żona – pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, dorosła córka, wnuk.

Członek Stowarzyszenia Krakowskiej Grupy Inicjatywnej Obrony Praw Lokatorów od r. 2006. Reprezentował tę organizację w pracach Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, który miał miejsce w latach 2011-2013, opowiadając się za przestrzeganiem zasady legalności w procesie przekształceń własnościowych kamienic krakowskich.

W integracji społeczności lokalnych dostrzega trwałe podstawy konstruktywnej działalności samorządów w poszczególnych dzielnicach oraz w Radzie Miasta.

Uważa, że Rada Miasta powinna uwzględniać przede wszystkim inicjatywy powstałe w społecznościach lokalnych, dzięki czemu nie będą mogły pojawiać się pomysły na inwestycje, których konsekwencje skierowane są przeciwko mieszkańcom oraz ograniczają sprawne funkcjonowanie miasta.