Okręg 2. Miejsce 4. Krzysztof Czesław Wojakowski

Pracuje jako kierownik administracji w Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie.

Ojciec dwóch synów i mąż.

Prywatnie interesuje się polską kulturą podziemną okresu II wojny światowej i kulturą emigracyjną, niezależną kulturą powstającą w Krakowie. Pracował jako przewodnik w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Był animatorem działań kulturalnych podczas festiwalu Filmowe Lato w Kazimierzu Dolnym.

Publikował w krakowskich „Arcanach”, londyńskim „Dzienniku Polskim” i „Tygodniu Polskim”, oraz „Perspektywach Kultury”.