Okręg 3. Miejsce 1. Adam Barski

Absolwent Krakowskiej AWF

Od roku 2000- 2018 inicjator i komandor wszystkich dotychczasowych XXI edycji Gwiaździstego Zlotu Turystycznego Szlakami św. Jana Pawła II w kategoriach turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. którego zadaniem jest promocja małopolski.www.zlotjp2.pl – praca społeczna

Od roku 2010 dyrektor biura turystyki i rekreacji przy Instytucie Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Krakowie. – praca społeczna

Moje Hasło: ” Kochani wyborcy! uwolnijmy Radę Miasta Krakowa od układów partyjnych.Kraków jest nasz, mieszkańców.

Praca w wielu obszarach Rady Miasta Krakowa pozwoli mi na kontynuację wieloletnich działań społecznych dla dzielnicy Dębniki, Zwierzyniec oraz Bronowice. Dotychczasowe moje wieloletnie działania społeczne i inicjatywy kończyły się niejednokrotnie storpedowaniem przez nieudolnych radnych dzielnicowych