Okręg 4. Miejsce 2. Halina Grażyna Gociewicz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawniczka.
Działaczka społeczna, wieloletnia członkini Krakowskiej Grupy Inicjatywnej Obrony Praw Lokatorów. Jest mi bliski problem ludzi bezdomnych i pozbawianych mieszkań na skutek tzw. „dzikiej reprywatyzacji”.

Moje dotychczasowe działania:

  • Wspólnie ze stowarzyszeniami lokatorskimi byłam inicjatorką powołania Okrągłego Stołu Mieszkaniowego,
  • Uczestniczyłam czynnie w prawie 2,5 letnich obradach Okrągłego Stołu Mieszkaniowego,

Inne działania:

  • Z mojej i ruchów społecznych inspiracji byłam inicjatorką rozpoczęcia prac nad projektem pierwszego w Krakowie i Dzielnicy Budżetu Obywatelskiego,

Mój cel działania

  • Doprowadzić do widocznej zmiany polityki mieszkaniowej Miasta Krakowa poprzez uruchomienie budownictwa czynszowego na wynajem, uruchomienie programów chroniących Śródmieście przed wyludnieniem (gentryfikacją),
  • Doprowadzić do ostatecznego wyjaśnienia i uregulowania spraw związanych z nielegalnym przejmowaniem kamienic krakowskich,
  • Powstrzymać zabudowę wewnętrznych kwartałów (podwórek) kamienic krakowskich, będących małymi ogrodami.