Okręg 6. Miejsce 2. Olga Magdalena Pawlicka

Jest przedsiębiorcą, prowadzącym mały biznes w branży gastronomicznej.