Okręg 6. Miejsce 3. Czesław Roman Babiarz

zaangażowany w walkę z absurdami rzeczywistości
otaczającymi mieszkańców Krakowa, zwolennik likwidacji ZIKiT i Straży Miejskiej.