Okręg 6. Miejsce 4. Krzysztof Adam Gociewicz

Krakowianin z krwi i kości. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister psychologii). Doktorant zajmujący się tematyką neuroobrazowania pacjentów po ciężkich uszkodzeniach mózgu. Wrażliwy na krzywdę innych.

Zainteresowany sprawami miasta i świadomy problemów z jakimi borykają się jego mieszkańcy. Popiera działania Krakowskiej Grupy Inicjatywnej Obrony Praw Lokatora. Za szczególnie ważny uznaje problem bezdomności oraz pozbawianie mieszkań mieszkańców miasta będące skutkiem reprywatyzacji.
W planach ma podjęcie własnej działalności gospodarczej.