Okręg 7. Miejsce 5. Renata Beata Romanowska

ODDANA PANU BOGU I LUDZIOM

1. nauczyciel, postulantka III Zakonu Dominikanów Świeckich (dwa lata), przedsiębiorca

cel: stosowanie zasad chrześcijańskich do budowania ładu społecznego,  szczególnie w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w obliczu wszechobecnych zagrożeń i zniewoleń jako, że od tego zależy przyszłość dla nas wszystkich

albowiem

“takie będą przyszłe Rzeczpospolite jakie dziś naszej młodzieży wychowanie”.

2. wykształcenie:

studia magisterskie specjalność nauczycielska (filologia),

podyplomowe dot. nieruchomości (zarządzanie, obrót i wycena)

podyplomowe prawo dowodowe na UKSW w Warszawie (połowa kursu)

języki obce: włoski (biegle), angielski (dobrze), rosyjski (średnio)

3. hobby: kulturoznawstwo, rynki kapitałowe, ziołolecznictwo, historia, gotowanie.

4. aktywność społeczna

* wolontariat – pomoc prawna na telefon dla osób potrzebujących porady prawnej w prostych sprawach

* aktywna społecznie od roku 2012 w zakresie pomocy ofiarom bezprawia (jako wolontariusz)

* od roku 2012 uczestniczka licznych akcji protestacyjnych pod sądem w Krakowie przeciwko bezprawiu, wraz ze Stowarzyszeniem przeciwko Bezprawiu Sądów (siedziba: Bielsko Biała)  także pod SN w Warszawie przeciwko planom ograniczenia praw obywatelskich przez sędziów SN (protest skutecznie zmienił plany SN co do wyłączenia jawności posiedzeń sądów) wraz z KPN uczestniczy w akcjach protestacyjnych pod sądami przeciwko łamaniu praw obywateli