WIELE JEST SERC – JEDEN KRAKÓW

Szanowni Państwo !

Wojna „polsko – polska” toczona od lat przez PiS i PO sprawia, że wobec wzajemnej zawziętości i braku rozsądku, coraz bardziej narasta społeczne poczucie zawodu i rozczarowania współczesnym życiem publicznym. W efekcie budzi się świadomość, że ani PO, ani PIS nie zajmują się naszymi problemami, tylko samymi sobą. To przekonanie umacnia się, gdy codzienne życiowe problemy i trudności powiększa bezduszność urzędników i administracji.

Chcemy to zmienić. Dlatego powstał, czerpiący z najlepszych polskich tradycji, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Nasze środowisko działa w całej Polsce, także w Krakowie. Chcemy bronić przed partyjnymi zakusami nasze samorządowe małe ojczyzny. Bezpartyjni Samorządowcy to grono doświadczonych i ofiarnych osób, ludzi nauki i kultury, przedsiębiorców, kadra kierownicza, absolwenci wyższych uczelni i studenci, jak i osoby trudniące się pracą najemną, a także emeryci i renciści. Wielu spośród nas działa w różnych organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Bezpartyjni Samorządowcy to wielu wartościowych, sensownych i mądrych ludzi, którzy kochają Pana Boga i Polskę, szanują tradycje oraz uważają, że samorząd jest nie dla partii politycznych, ale dla wszystkich mieszkańców.

Jeżeli swoimi głosami w wyborach 21. października wesprą nas Ci, którzy myślą podobnie, możemy razem dla Krakowa skutecznie zadbać o przyszłość naszego miasta. Dlatego naszym hasłem są słowa: WIELE JEST SERC – JEDEN KRAKÓW.

Wśród ludzi o podobnych poglądach i zainteresowaniach życie biegnie lżej i łatwiej wspólnie pokonuje się przeciwności. Wykorzystajmy więc tę szansę otwarcia nowego rozdziału historii Krakowa, wybierając do Rady Miasta i do Sejmiku Małopolskiego kandydatów komitetu wyborczego wyborców BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – lista numer 1 !

W ten sposób możemy pokazać, że dosyć już nieustannej wojny polsko – polskiej, a o ostatecznym składzie rady miasta decydują głosy mieszkańców, a nie tylko partyjne kierownictwa wielkie pieniądze czerpane przez partie polityczne z publicznych środków.

Pokusa odwrócenia się do wyborów samorządowych plecami i zamknięcia się we własnym świecie, z dala od polityki i wyborów jest ogromna. Ale prawda jest taka, że nie da się żyć tylko w kręgu własnych spraw.

Dlatego zachęcamy do udziału w wyborach samorządowych, proszę Państwa o poparcie w wyborach samorządowych Bezpartyjnych Samorządowców – lista numer 1 i zapraszam do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego w ramach naszego środowiska, w ramach działalności o charakterze społeczno – ideowym i publicznym, poprzez konferencje, wydarzenia patriotyczne i religijne, organizowanie koncertów i przedsięwzięć artystycznych, imprez okolicznościowych i towarzyskich, wymianę międzynarodową, turystykę, rekreację oraz wypoczynek. Zainteresowanych tymi pozawyborczymi propozycjami zapraszam do współpracy oraz do Biura Bezpartyjnych Samorządowców przy placu Sikorskiego 1. Więcej informacji na stronie internetowej www.bezpartyjnikrakow.pl

PEŁNOMOCNIK WOJEWÓDZKI

BEZPARTYJNYCH SAMORZĄDOWCÓW

W MAŁOPOLSCE

Gniewomir Rokosz – Kuczyński