Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski udzielili poparcia idei stworzenia Listy do Parlamentu Europejskiego przez prof. Roberta Gwiazdowskiego.

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu podpisów, aby móc zarejestrować listę kandydatów KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI na terenie okręgu wyborczego nr 10, który obejmuje województwa małopolskie i świętokrzyskie.

Do zarejestrowania listy potrzeba aż 10.000 podpisów osób zamieszkałych na terenie województw małopolskiego lub świętokrzyskiego.

Na ich zebranie jest niewiele czasu. Dlatego wszystkich, którzy popierają ideę prof. Roberta Gwiazdowskiego prosimy o wydrukowanie załączonej listy poparcia i zebranie w ciągu siedmiu dni możliwie największej liczby podpisów i dostarczenie ich do naszej siedziby. Liczy się każdy podpis.

Wypełnione listy poparcia można dostarczać osobiście do siedziby Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski w Krakowie przy placu generała Sikorskiego 1 – recepcja na parterze działa codziennie przez siedem dni w tygodniu od godz.7.00 do godz.20.00.

Można listy z podpisami przesyłać także pocztą na adres: BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY MAŁOPOLSKI, plac Generała Sikorskiego 1, kod pocztowy 31 – 115 Kraków.

Osoby, które będą uprzejme zbierać podpisy na listach poparcia, prosimy, aby na odwrocie listy czytelnie się podpisały, aby było wiadomo do kogo należy kierować słowa wdzięczności za pomoc i podziękowania.

zał nr 2 lista poparcia do Europarlamentu Małopolskie i Świętokrzyskie