W dniu 9. czerwca 2019 w Krakowie odbyło się zebranie założycieli stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski. W imieniu inicjatorów powitał zgromadzonych Gniewomir Rokosz – Kuczyński i przedstawił cel zebrania oraz przypomniał działanie środowiska Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski i Krakowa w latach 2018 i 2019 w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Małopolskiego, Rady Miasta Krakowa oraz do Parlamentu Europejskiego, które zaowocowały wnioskiem o formalną rejestrację sądową nowego stowarzyszenia.

Założyciele jednogłośnie podjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia i uchwalili statut stowarzyszenia.

Na prezesa nowego stowarzyszenia wybrano Gniewomira Rokosz–Kuczyńskiego.  Jerzego Leszka Batko wybrano na Dyrektora Generalnego stowarzyszenia, a Andrzeja Jana Lorenca na członka zarządu Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski.

Do  Głównej Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia zwanej Strażą Praw powołano Martę Barbarę Grzybek, jako przewodniczącą i Grażynę Zofię Świat, jako wiceprzewodniczącą.