Celami Stowarzyszenie są:

  1. propagowanie idei samorządności oraz umacnianie samorządu terytorialnego,
  2. popieranie przedsiębiorczości i aktywności obywateli,
  3. wspieranie rodziny i jej praw w życiu publicznym,
  4. uczestniczenie w życiu politycznym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych.
  5. krzewienie patriotyzmu, tradycji, kultury i postaw proobronnych,
  6. troska o wychowanie dzieci i młodzieży oraz wspieranie emerytów, rencistów, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  7. rozwój rekreacji, wypoczynku, turystyki, współpracy międzynarodowej oraz integracji europejskiej,
  8. utrzymywanie i rozwijanie życia towarzyskiego oraz udzielanie pomocy i wsparcia osobom fizycznym, wspólnotom lokalnym, regionalnym, samorządowym, narodowi, społeczeństwu i państwu,
  9. prowadzenie działalności pożytku publicznego.