Stowarzyszenie Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski zorganizowało Dzień Skupienia Środowisk Patriotycznych. Zwieńczeniem całego wydarzenia była Liturgia Niedzieli Palmowej sprawowana w podstawowym języku Kościoła, czyli po łacinie, przez duszpasterza Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz Centrum Macierz Polonii ks. dr. Władysława Pietrzyka, w krakowskim kościele Ojców Pijarów pod wezwaniem Transfigurato Christi.

czytaj dalej…

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY MAŁOPOLSKI, udzieliło pełnomocnictwa do tworzenia struktur organizacji na terenie – okręgu wyborczego nr 14 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującego obszar miasta na prawach powiatu NOWY SĄCZ oraz powiatów Gorlickiego, Limanowskiego, Nowosądeckiego, Nowotarskiego i Tatrzańskiego Panu JERZEMU GWIŻDŻOWI z NOWEGO SĄCZA.

Czyniąc to, BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY MAŁOPOLSKI są przekonani , że Jego wieloletnia służba Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, jako prezydenta miasta, posła na Sejm i wieloletniego wiceprezydenta miasta Nowy Sącz, przyczynią się do chwalebnego rozwoju naszej organizacji samorządowej w okręgu sejmowym numer 14.

Prezes Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski

Gniewomir Rokosz – Kuczyński