Stowarzyszenie Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski zorganizowało Dzień Skupienia Środowisk Patriotycznych. Zwieńczeniem całego wydarzenia była Liturgia Niedzieli Palmowej sprawowana w podstawowym języku Kościoła, czyli po łacinie, przez duszpasterza Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz Centrum Macierz Polonii ks. dr. Władysława Pietrzyka, w krakowskim kościele Ojców Pijarów pod wezwaniem Transfigurato Christi.

Więcej tutaj: https://ikrakow.info/artykul/niedziela-palmowa-po/1154722