Złożyliśmy odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w związku z niemożnością zarejestrowania naszego kandydata na stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa.

Naszym zdaniem sytuacja do której doszło jest niekonstytucyjna.