DRODZY PRZYJACIELE !

Ostatnie 27 lat to okres czasu, w którym udało się przeprowadzić w Polsce wiele pozytywnych zmian. Dotyczyły one wielu sfer funkcjonowania Państwa, zwłaszcza samorządu terytorialnego. Stał się on miejscem tworzenia autentycznych więzi obywatelskich i odpowiedzialności liderów za nasze małe ojczyzny. Zmiany miały jednak również negatywny charakter. Postępujący upadek elit politycznych, upartyjnienie państwa, brak konsekwencji i odpowiedzialności za realizację programów naprawy Państwa spowodowały chaos, polaryzację społeczeństwa, zahamowanie inicjatyw i aktywności obywatelskiej. Kryzys i rozkład instytucji państwowych ma postępujący charakter i nacechowany jest partyjną narracją W tym zakresie  trudno oczekiwać jakichkolwiek pozytywnych efektów. Są to ewidentne porażki okresu transformacji.

Jeżeli Państwo Polskie spełnia gdzieś jeszcze swoją funkcję, to właśnie na poziomie samorządu. Jednak jako samorządowcy a przede wszystkim mieszkańcy naszych społeczności lokalnych nie czujemy, że mamy większy wpływ na jego funkcjonowanie. To na poziomie jednostek samorządowych istnieje jeszcze rzeczywisty kontakt z obywatelem. Ale także i w tej sferze zauważalny jest postępujący, negatywny wpływ partii politycznych. Narastający konflikt prowadzony przez partie polityczne przenoszony jest na poziom rad gmin, powiatów czy województw. Proponowane upartyjnienie organów władz samorządowych poprzez nieprzemyślane  zmiany w ordynacji samorządowej doprowadzą do faktycznego zniszczenia aktywności obywatelskiej i poglębią podziały na poziomie lokalnym.

 SAMORZĄDOWCY OBUDŹMY SIĘ!  CZAS NA KOLEJNY ETAP ZMIAN!

Musimy przywrócić Państwo nam, mieszkańcom. Musimy wprowadzić zasadę odpowiedzialności do polityki centralnej i instytucji Państwa Polskiego.  Mówimy stop konfliktom partyjnym w naszych społecznościach!

DLATEGO MUSIMY SIĘ ZJEDNOCZYĆ I WSPÓLNIE z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I OBYWATELSKIMI PÓJŚĆ DO NAJBLIŻSZYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH POD JEDNYM SZTANDAREM !

 

POSTULUJEMY:

  • decentralizację administracji państwowej i finansów publicznych, żeby pieniądze publiczne i instytucje państwa były bliżej obywatela i lepiej mu służyły.
  • odbiurokratyzowanie instytucji państwowych, zmniejszenie liczby urzędów
    i urzędników.
  • uproszczenie systemu podatkowego, rozsądną kwotę wolną od podatku, aby pomóc najbiedniejszym oraz zmniejszenie opodatkowania pracy
  • wprowadzenie zasady wyborów bezpośrednich na wszystkich szczeblach samorządu.
    Jesteśmy przekonani,  że podzielacie nasze poglądy i razem przywrócimy Polskę jej obywatelom.