Okręg 13. Miejsce X. Dorota Maria Wnęk

Krakowianką jestem z urodzenia, wyboru i zamiłowania.
Z wykształcenia ekonomistką z 30-letnim doświadczeniem zawodowym.
Od wielu lat działam w stowarzyszeniach obrony praw lokatorów, wyrzucanych z krakowskich (często ukradzionych)  kamienic. Bronię terenów zielonych w centrum miasta, zielonego Zakrzówka i prawa mieszkańców do życia w ciszy i poczuciu bezpieczeństwa.

Od zawsze jestem bezpartyjna i uważam, że w Sejmie i Samorządzie powinni zasiadać przedstawiciele mieszkańców, a nie działacze partii politycznych.

Jako posłanka podejmę walkę z dzieleniem mieszkańców na lepszych i gorszych. Będę pracować szczególnie na rzecz przeciwdziałania bezdomności, poprawy komfortu życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
Podejmę starania o pozyskanie mieszkań gminnych na wynajem dla niezbyt zamożnych mieszkańców, w tym młodych małżeństw i osób starszych.

Chcę, aby w Krakowie każde dziecko miało miejsce w przedszkolu i świetlicy szkolnej. Młodzieży chcę zapewnić możliwość rozwijania zainteresowań w domach kultury i centrach sportu.

Dołożę wszelkich starań, aby zachować zabytkowe i kulturowe oraz historyczne dziedzictwo Krakowa, przeciwdziałać dewastacji i zabudowie centrum miasta, zaprzestać wyprzedaży i grabieży gminnego majątku i gentryfikacji Krakowa.