Okręg 13. Miejsce 7. Lorenc Andrzej Jan

Właściciel kancelarii ekonomiczno-prawnej. W Sejmie RP chce podnosić sprawy Krakowa.

Działacz społeczny kultury, niepodległościowy.

Żonaty, dwoje dzieci.

Ojciec – Jan uczestnik podziemia niepodległościowego,

represjonowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (konfiskata mienia).

Matka – Florentyna z d.Walczowska przed wojną aktywna działaczka KSM, później działaczka katolicka i charytatywna.

 

Program na lata 2018 – 2023

Kraków jest miastem specyficznym. Tutaj, jak nigdzie indziej, historia i tradycja przeplatają się z nowoczesnością. Narzuca to zarówno kierunki rozwoju, jak też ograniczenia. Ze względu na niezwykle duży ruch turystyczny pojawiają się trudności nieznane w innych miastach. Jest ich tyle, że indywidualne monitowanie ich wszystkich nie jest możliwe. Skoncentruję się więc na tych, na których znam się najlepiej i tych które są mi najbliższe.

POLITYKA SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Pomoc osobom bezdomnym i ubogim .
 2. Wspieranie dziennych ośrodków działających na rzecz seniorów, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 3. Dążenie do optymalnego zarządzania mieniem komunalnym
 4. Działanie na rzecz odciążenia tranzytowego ruchu samochodowego na Alejach Trzech Wieszczów
 5. Działania na rzecz zmniejszenia utrudnień mieszkańców spowodowanych nadmiernym ruchem samochodowym w centrum Krakowa.
 6. Działania na rzecz optymalnego pogodzenia ruchu samochodowego z dużą liczbą rowerów i pieszych.
 7. Przyjęcie zasady „Ruch kołowy i parkowanie pojazdów tylko na jezdni –chodniki dla pieszych”.
 8. Działania na rzecz redukcji zakłóceń życia mieszkańców

w centrum Krakowa spowodowanym niewłaściwym zachowaniem się turystów.

 1. Działania na rzecz zwiększenia świadomości prawnej wśród mieszkańców Krakowa.

 

KULTURA, HISTORIA i TRADYCJA

 1. Działania na rzecz tworzenia tras turystycznych wzdłuż miejsc-symboli silnie związanych z polską bogatą historią. Budowanie pozytywnego wizerunku Polski.
 2. Wspomaganie powstawania nowych symboli poświęconych wydarzeniom historycznym i wybitnym postaciom w naszej historii.
 3. Działania na rzecz poszerzania wiedzy o polskiej kulturze, historii oraz kultywowanie polskich tradycji.

 

SAMORZĄD OBYWATELSKI

 1. Wprowadzenie do statutu miasta przepisów umożliwiających grupie mieszkańców składanie projektów uchwał, które będą obligatoryjnie przedmiotem obrad Sejmu RP.
 2. Działania na rzecz uruchomienia różnych form dialogu społecznego.
 3. Działania na rzecz zwiększenia aktywizacji mieszkańców Krakowa w działaniach obywatelskich.