Okręg 13. Miejsce XII. Stanisława Agata Suder

motto – BYĆ BLISKO LUDZI

Urodzona 9 pażdziernika 1963 roku w Krakowie.

Działałam w harcerstwie w szczepie “Harnasie” – SP. nr 127 im. Jana Kasprowicza w Krakowie. Naszym zadaniem społecznym była pomoc starszym ludziom w potrzebie – zakupy , obiady, pomoc w domu.

Już od najmłodszych lat byliśmy dojrzalsi społecznie, nauczeni nieść pomoc innym – pochodzę z wielodzietnej rodziny / pięcioro dzieci/.

Prywatnie – Matka dorosłego syna/ wdowa/.

Miłośniczka sztuk pieknych , muzyki tańca .

Zawodowo – jestem nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń dzieci i młodzieży./ 33 lata pracy/. Propaguję ideę wychowawczą pani Marii Montessorii.

Moja wielowymiarowa działalność społeczna :

 • współzałożyciel świetlicy środowiskowej na os. Azory  “Chatka Puchatka” wraz z panią Marią Rybarczyk. Również praca w tej świetlicy.
 • sprawowanie opieki nad rodzinami zastępczymi / oś. Azory/.
 • rodzina zastępcza dla brata /po śmierci rodziców/miał 7 lat/ obecnie jest artystą Opery Krakowskiej/
 • społecznie pracowałam jako ławnik sądowy ds karnych w Sądzie Rejonowym w Krakowie.
 • trzy lata pracowałam z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych /zakład wychowawczy Caritas w Krakowie ul. Emaus.
 • inicjatorka działań społecznych ds pozyskiwania osób pomocnych szkole.
 • opiekun osoby niepełnosprawnej po wypadku komunikacyjnym.
 • przewodnicząca koła ,,Solidarności” nauczycielskiej.
 • współpraca z PCK W Krakowie.
 • Żywo zainteresowana działaniami związanymi z ,, lokalną polskością,,:
  – współuczestnictwo w akcji “Polska flaga na Wawelu”
  – nadanie tytułu honorowego Obywatela Miasta Krakowa panu Adamowi Macedońskiemu.

Wrażliwa na ludzką biedę , niesprawiedliwość społeczną i trudny start ludzi z problemami. Moje dotychczasowe zaangażowanie w działalność dla dobra innych ludzi niech będzie rękojmią do reprezentowania mieszkańców w Sejmie Rzeczypospolitej.

.
Wzorując się na autorytecie JPII, chcę pomagać ludziom. Będę się starała wszelkie wnioski i problemy zgłaszane przez Państwa wspierać i wpływać na decyzję Sejmu RP.

Mój program :

 • Całościowe spojrzenie na potrzeby ludzi.
 • Zielone tereny pod wypoczynek i rekreację.
 • Stworzenie przy pomocy Państwa sugestii ośrodków kultury, miejsc rehabilitacji dla osób potrzebujących.
 • Zapobieganie bezdomności ludzi / Każdy Polak ma prawo do własnego domu – godnej egzystencji /.
 • Popieram wielkie dzieło Ojców Kapucynów w działaniach przeciw bezdomności ludzi./ ,,Dzieło Pomocy św.Ojca PIO,,/.

.