Okręg 13. Miejsce XXII. Beata Joanna Kasperczyk

Beata Kasperczyk urodzona w 1965 r., w Krakowie.

Urodzona w Krakowie. Studia z zakresu nauk ekonomicznych ukończone z wyróżnieniem. Była stypendystka Ministra Kultury – stypendium naukowe.  Wcześniej głównie własna działalność gospodarcza. Harcerka i wolontariuszka. Były członek Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta. Współpracująca, między innymi, z Fundacją Wstęga Pamięci, ze Stowarzyszeniem Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Generała Brygady WP. Członek Związku Szlachty Rzeczpospolitej.
BEZPARTYJNI SĄ WŚRÓD NAS