Okręg 13. Miejsce XXVI. Grażyna Mally

Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Wiele lat działałam społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obecnie od kilkunastu lat jestem sekretarzem Stowarzyszenia Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów, które walczy – na poziomie gminy Kraków oraz forum krajowym – o konstytucyjne prawo do poszanowania godności osobistej i godnego mieszkania dla lokatorów reprywatyzowanych kamienic oraz innych grup lokatorskich.
Swoim doświadczeniem i wiedzą służę lokatorom prywatnych kamienic i innym w ich nierównej walce z właścicielami o prawo do dachu nad głową.

Jeśli zostanę radną Sejmiku Wojewódzkiego zamierzam przede wszystkim nadal walczyć o:

  1. realizację na szeroką skalę społecznego budownictwa mieszkań komunalnych
    i socjalnych przez gminę Kraków, które pozwoli rozwiązać problem narastającej bezdomności i tragicznych warunków mieszkaniowych niezamożnych mieszkańców Krakowa, skróci kolejki oczekujących na mieszkania gminne,
  2. prawo do mieszkań komunalnych dla wyrzucanych na bruk lokatorów reprywatyzowanych
    legalnie i nielegalnie kamieniec krakowskich.Szukaj mnie na stronie www.lokatorzy-pk.pl