Okręg 2. Miejsce 1. Leszek Franciszek Batko

Szanowni Mieszkańcy Małopolski!

Kandydując do Sejmiku Małopolskiego jako działacz Stowarzyszenia „Dobro Wspólne” utożsamiam się z ideą naszych praojców: „Bóg, honor, ojczyzna”, czyli staropolskim systemem wartości, najbliższym milionom Polaków.

Z domu rodzinnego wyniosłem przywiązanie do tradycji patriotyczno-etycznej. Mocno związany z „Małą Ojczyzną” czuję się zobowiązany podjąć trud wyborczej walki i wyzwanie jakim jest rozwiązywanie problemów obywateli. Mieszkając 19 lat na wsi spotykam się z nimi na co dzień. Kontynuując naukę w Krakowie widzę jak można je rozwiązywać. Mam doświadczenie z wizyt w Parlamencie Europejskim (w Brukseli i Strasburgu), uczestniczyłem też w pomocy Polakom z Krzemieńca na Ukrainie.

Bezpartyjni Samorządowcy stawiają na ludzi młodych, nie obciążonych partyjnymi układami. Przekonany jestem że tylko zmiana pokoleniowa może oczyścić życie publiczne w naszej ojczyźnie.

Proszę Państwa o głos na moją kandydaturę a ze swojej strony składam obietnicę rzetelnej pracy w sejmiku województwa małopolskiego.

Leszek Franciszek Batko