Okręg 2. Miejsce 5. Hanna Maria Łukasik – Ciężki

Wkrótce prezentacja Kandydatki.