Okręg 3. Miejsce 2. Świetlana Natalia Rokosz-Kuczyńska

lat 19, studentka budownictwa na AGH