Okręg 3. Miejsce 4. Marek Antoni Glogier

Urodzony 1952, archiwista-bibliotekarz-prasoznawca, autor ponad 200 opracowań publicystycznych i naukowych, były wykładowca informacji naukowej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, członek Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, od 40 lat działacz ekumeniczny oddany sprawie jedności chrześcijan. Dawniej prezes jednego z najstarszych krakowskich ogrodów działkowych.

Aktualnie nader aktywnie wykorzystuje doświadczenia dziennikarskie na swym profilu sieci Facebook.

Jako przyszły radny w Sejmiku Województwa Małopolskiego pragnie promować nowy styl informacji oraz komunikacji społecznej poprzez promowanie i wprowadzenie szerokich konsultacji obywatelskich oraz innowacyjny system współzarządzania lokalnymi wspólnotami wraz z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami i reprezentacjami pracowniczymi bądź regionalnymi.