Okręg 4. Miejsce 1. Kamil Ryszard Klimek

Urodziłem się w Krakowie, tutaj się wychowałem oraz ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego.

Od 10 lat pracuję w krakowskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Zakopiańskiej, gdzie na co dzień spotykam się z problemami krakowian. W ubiegłym roku wraz z grupą społeczników założyłem Stowarzyszenie “Dobro Wspólne”, które ma na celu wspieranie obywateli w walce z zawiłościami przepisów polskiego prawa oraz z codziennymi problemami.

Z Krakowem wiążę swoją przyszłość, dlatego postanowiłem kandydować do Rady Miasta. Chcę, aby moje ukochane miasto rozwijało się w odpowiednim kierunku, w zgodzie z potrzebami mieszkańców.