Okręg 4. Miejsce 1. Rozalia Oliwa

Kandydatka nr 1 na liście nr 1
Bezpartyjni Samorządowcy do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Mam wykształcenie humanistyczne z mocną podbudową klasy matematyczno- fizycznej LO. Ukończyłam studia magisterskie z filologii polskiej (UJ) i podyplomowe polonistyczne oraz filozoficzno- religioznawcze (UJ), kształcenie kulturalne oraz zrządzanie i kierowanie oświatą samorządową (AP). Zdobyłam także uprawnienia rolnika- hodowcy (egzamin państwowy).

Uczyłam języka polskiego i historii w szkole podstawowej i gimnazjum w Krzywaczce i w Sułkowicach. Jestem też egzaminatorem OKE dla szkół podstawowych i gimnazjów. Moje większe publikacje z okresu pracy w szkole to: ,,Szkoła wobec agresji i przemocy” oraz ,,Imiona chrzestne krzywaczan w l. 1801- 1900”.

Moją pasją jest samorząd – praca z ludźmi i dla ludzi. Mam 15 lat doświadczenia w samorządzie gminnym:

W l. 2002- 2006 byłam radną Rady Miejskiej w Sułkowicach i przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
W l. 2006-2017, jako wiceburmistrz Sułkowic, byłam szefową gminnej oświaty
i koordynowałam działalność gminy dotyczącą spraw społecznych i socjalnych. Kierowałam pracami zespołów opracowujących strategie, programy, projekty prorozwojowe, plany odnowy wsi, programy rewitalizacji.
Z ramienia wydawcy uczestniczyłam w redagowaniu gazety gminnej ,,Klamra” oraz publikacji promocyjnych gminy.

Obecnie jestem na emeryturze.

Nie należę i nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej, ale angażuję się w działalność obywatelską. W okresie studiów sympatyzowałam ze Studenckim Komitetem Solidarności. Jestem członkiem założycielem LGD ,,Między Dalinem i Gościbią”. Do dziś należę do Stowarzyszenia Polonistów przy UJ (od 2002 r.) oraz do Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach.

W 2010 r. kandydowałam do Sejmiku Woj. Małopolskiego z listy Prawicy Rzeczypospolitej, a w r. 2011 do Sejmu RP z Komitetu Wyborczego Prawica.

W Wyborach Samorządowych`2018 kandyduję do Sejmiku Województwa Małopolskiego
z ugrupowania Bezpartyjni Samorządowcy – lista nr 1, pozycja nr 1 ;
Proszę, zagłosuj na mnie.

Rozalia Oliwa