Okręg 5. Miejsce 2. Monika Małgorzata Habryło – Stec

Wkrótce prezentacja Kandydatki.