Okręg 5. Miejsce 4. Dariusz Potok

Wiek 28 lat, wykształcenie wyższe. Ukończyłem studia na kierunku Geodezja i Kartografia uzyskując tytuł inżyniera.