Okręg 6. Miejsce 3. Krzysztof Paweł Kmak

Zamieszkały w Nawojowej. Lat 54, żonaty, 2 dzieci. Jest przedsiębiorcą od 25 lat w branży: handel, produkcja stolarska-eksport.

Nigdy nie należał do żadnych partii politycznych i nadal pozostaje bezpartyjny.

Założyciel i Prezes Fundacji Jestem i Bądźmy Razem.