Okręg 6. Miejsce 4. Aleksander Paweł Świgut

Urodzony w Grybowie. Wykształcenie średnie techniczne.

Ukończone Technikum Mechaniczne w Grybowie.

Odbyta służba wojskowa. praca w sektorze budowlanym w różnych krajach europejskich. Obecnie pracuje w Krynicy Zdroju w firmie JW Construkcion.