Okręg 6. Miejsce 7. Marta Słaby

Mam 39 lat. Ukończyłam Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i logopedii.
Pracuję w szkole podstawowej.