Okręg 7. Miejsce 2. Anna Maria Kołek

Anna Kołek

Urodzona w Krakowie – Mogile.
Od najmłodszych lat związana z Mogiłą, Nową Nutą.
Wychowana na wartościach chrześcijańskich i tradycjach, które kontynuuje i przekazuje młodszemu pokoleniu.

Ukierunkowana jest na:

  • szukanie najlepszych rozwiązań dla własnej dzielnicy XVIII i dla Krakowa,
  • problem Nowohuckiej infrastruktury: dawna Strefa Ochronna – obecne skutki,
  • Spalarnia Śmieci – udział w negocjacjach, wyegzekwowanie obietnic Urzędu Miasta Krakowa dla mieszkańców
  • Infrastruktura Krakowa – osiedlowa – regionalna – gminna. Kanalizacja, drogi, chodniki i odwodnienie terenu,
  • Wysokie ceny za wszelkie usługi dla mieszkańców – obniżenie
  • Przywrócenie Tradycji – Ścieżka Historyczna Mogiły
  • Bezpieczeństwo – zwiększenie patroli policyjnych w godzinach nocnych, Oświetlenie ulic,
  • Czystość traktów komunikacyjnych – np. ustawienie koszy na śmieci,