GNIEWOMIR ROKOSZ – KUCZYŃSKI, urodzony w Krakowie 11. 06. 1969, dziennikarz, magister dziennikarstwa telewizyjnego; bliski współpracownik ostatniego prezydenta RP rezydującego w Londynie Ryszarda Kaczorowskiego; Radny Miasta Krakowa II. kadencji. Pracował w Telewizji Polskiej, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także był Dyrektorem Generalnym  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.  W młodości działacz studenckiego podziemia antykomunistycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Gniewomir Rokosz – Kuczyński jest absolwentem II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. W 1988 rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Studia ukończył w 1996 roku, otrzymując tytuł magistra dziennikarstwa ze specjalnością telewizyjną.

W trakcie studiów działał w strukturach zdelegalizowanego przez władze komunistyczne Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ. W 1988/89 był przewodniczącym Komisji Wydziału Filologicznego NZS UJ oraz przewodniczącym Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UJ. Następnie założyciel i prezes Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Krakowie. Jeden z najmłodszych członków Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych współtwórca, wiceprezes i sekretarz generalny Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Katolickich OPOKA, a także wiceprezes, prezes i sekretarz generalny Polskiej Rady Młodzieży.

W latach 1989 – 1992 pracował w Telewizji Polskiej, najpierw jako twórca i redaktor pierwszych programów katolickich dla młodzieży w telewizji publicznej – “Czas Akademicki”, “Katolicki Magazyn Młodzieżowy” i “Opoka”. Później pełnił obowiązki wicedyrektora telewizyjnej “Panoramy”. W 1993 był korespondentem “Słowa – Dziennika Katolickiego” na Światowym Spotkaniu Młodych z Ojcem Świętym w Denver (USA). Sekretarz Rady Nadzorczej publicznego Radia „Białystok S.A. w latach 2001 – 2004. Występował także na antenie diecezjalnego Radia Nadzieja w Łomży, jako stały felietonista.

W latach 1993 do 1999 Gniewomir Rokosz – Kuczyński był asystentem członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Należąc do grona najbliższych współpracowników senatora Jana Szafrańca, senatora Ryszarda Bendera oraz posła Marka Jurka, aktywnie uczestniczył w tworzeniu zrębów funkcjonowania radiofonii katolickiej w Polsce, na czele z Radiem Maryja.

W latach 1994 – 1998 był radnym miasta Krakowa i wiceprzewodniczącym, związanego z NSZZ Solidarność, Klubu Radnych „Samorządny Kraków”. W radzie miasta pracował w trzech komisjach: głównej, budżetowej oraz mienia i rozwoju gospodarczego. W latach 1995 – 2001 – członek Komisji Finansowej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W latach 1999 – 2000 Dyrektor Generalny Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw. Następnie pełnił funkcje Prezesa Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej. Instytucji ściśle współpracującej z Kancelarią ostatniego Prezydenta RP, rezydującego w Londynie, pana Ryszarda Kaczorowskiego. Przez piętnaście lat do śmierci Prezydenta Kaczorowskiego w 2010 pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora Biura b. Prezydenta w Polsce.

W 2001 roku kandydował w Krakowie do Senatu RP z komitetu wyborczego wyborców Chrześcijańska Demokracja, uzyskując wynik 48.200 głosów. Kandydował także na Prezydenta Miasta Krakowa w pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenta miasta. Blisko współpracował z marszałkiem sejmu Maciejem Płażyńskim, między innymi przy tworzeniu ruchu społecznego Platforma Obywatelska i budowie Narodowego Komitetu Wyborczego w 2004 roku.

Od 1997 roku członek Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Krakowie. W 2004 roku Król Kurkowy Okręgu Krakowskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W 2009 roku przez księdza Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski ustanowiony Wielkim Kanclerzem Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych. W latach 2015 – 2018 prezes Sądu Honorowego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Od 2019 roku Dyrektor Generalny Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich oraz Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej.

Do śmierci Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej był Dyrektorem Generalnym, kierowanego przez Nią Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego.

Obecnie jest  Prezesem Krajowego Instytutu Społeczno Gospodarczego.

Kawaler wielu orderów i odznaczeń krajowych (m.in. Złoty Krzyż Zasługi RP przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego) i zagranicznych (m.in. Krzyż Kawalerski Orderu św. Sebastiana), należy do Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego (Bożogrobców), oraz wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych.

W 1997 roku Gniewomir Rokosz – Kuczyński zawarł związek małżeński z Beatą z domu Sobkiewicz. Ma trójkę dzieci – syna i dwie córki.

Stypendia i staże. W latach 1990 – 1996 Gniewomir Rokosz – Kuczyński odbył cztery rządowe stypendia językowe w Republice Federalnej Niemiec oraz w 1992 – rządowy staż we Francji – m.in. w zakresie pracy organizacji społecznych z osobami niepełnosprawnymi. Znajomość języków obcych: j. niemiecki, j. rosyjski – biegle w mowie i piśmie. 6 lat uczył się łaciny. Biernie zna także języki: ukraiński, włoski i grecki.