Instrukcja dokonywania wpłat do wydruku

Dane Komitetu KWW Bezpartyjni Samorządowcy
do dokonywania wpłat na potrzeby kampanii wyborczej

UWAGA! Wpłaty muszą być dokonywane wyłącznie w formie przelewów
bankowych z prywatnych kont bankowych osób fizycznych.

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy (pełne dane adresowe Komitetu i NIP)

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy
ul. Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin
NIP: 692 251 85 47

Nr rachunku bankowego Komitetu:

nr konta:

82 2490 0005 0000 4520 7035 2837  (Alior Bank w Lubinie)

Wpłacający : pełne imię i nazwisko oraz dokładny adres z kodem pocztowym
(wyłącznie obywatel polski mający miejsce zamieszkania w Polsce),
Tytułem: Tytuł wpłaty bezwzględnie musi zawierać dane czego wpłata dotyczy, tj.:
Województwo na które dokonywana jest wpłata, jakich wyborów dotyczy (sejmik, rada gminy, rada powiatu, rada miasta, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta), okręg wyborczy

Przykładowe opisy przelewów w pozycji „tytułem” dla Krakowa i Małopolski:

a) WPŁATA DLA KANDYDATA do Rady Miasta Krakowa
tytuł wpłaty: Województwo Małopolskie, Rada Miasta Kraków, imię i nazwisko kandydata którego dotyczy wpłata (w przypadku braku nazwiska kandydata wpłata zostanie wykorzystana na wspólną kampanię wyborczą do Rady Miasta Krakowa)

b) WPŁATA NA KANDYDATA do Sejmiku Województwa
tytuł wpłaty: Województwo Małopolskie, Sejmik Województwa, okręg nr 5, imię i nazwisko kandydata którego dotyczy wpłata (w przypadku braku nazwiska kandydata wpłata zostanie wykorzystana na wspólną kampanię wyborczą do Sejmiku Województwa)

c) WPŁATA NA KANDYDATA na Prezydenta/Wójta/Burmistrza
tytuł wpłaty: Województwo Małopolskie, Kraków, wybory na prezydenta,
imię i nazwisko kandydata na prezydenta którego dotyczy wpłata

 

Ważne informacje dodatkowe:

  1. Wpłaty bezwzględnie nie mogą być dokonywane z rachunków prowadzonych w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (forma prawna osoba fizyczna) lub jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych i jednostek „non profit” lub działalnością wolnych zawodów (tzw. konta związane z wykonywaniem działalności wolnych zawodów)

  2. Zabrania się wpłat z kont zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków

  3. Środki wpłacane na rzecz finansowania KWW Bezpartyjni Samorządowcy nie mogą pochodzić z działalności przestępczej określonej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  4. Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi:

– w wyborach do rady gminy w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców — 1276,80 zł.

– w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu — 3830,40 zł

– w wyborach do sejmiku województwa — 6384 zł.

  1. Wpłaty. Łączna suma wpłat od jednej osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, tj. kwoty 31,5 tys. zł.

Przykładowy przelew dla kandydata do Rady Miasta Krakowa