GNIEWOMIR ROKOSZ – KUCZYŃSKI, urodzony w Krakowie 11. 06. 1969, dziennikarz, magister dziennikarstwa telewizyjnego; bliski współpracownik ostatniego prezydenta RP rezydującego w Londynie Ryszarda Kaczorowskiego; Radny Miasta Krakowa II. kadencji. Pracował w Telewizji Polskiej, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także był Dyrektorem Generalnym  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.  W młodości działacz studenckiego podziemia antykomunistycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

czytaj dalej…

Jerzy Leszek Batko

Samorządowiec, 62 lata, bezpartyjny, właściciel gospodarstwa rolnego. W latach 1994-2010 pełnił funkcję wójta a następnie burmistrza Świątnik Górnych. Działalność publiczną rozpoczął w 1977 roku od współpracy ze Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie, w roku 1980 współtworzył Zarząd Regionu Solidarności Wiejskiej. Był delegatem na pierwszy krajowy zjazd Solidarności Wiejskiej w Poznaniu. Wielokrotnie represjonowany, zatrzymywany i przesłuchiwany m. in. za współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Dyscyplinarnie skierowany do służby wojskowej. W 1989 roku założył Gminny Komitet Obywatelski w Świątnikach Górnych, którego głównym celem było propagowanie idei samorządu lokalnego. W stanie wojennym był internowany w więzieniach w Nowym Wiśniczu oraz Załężu koło Rzeszowa. Całe życie mieszka we wsi Ochojno w gminie Świątniki Górne pod Krakowem. Żona Wiesława jest nauczycielką prowadzi w Ochojnie własną galerię sztuki będącą ośrodkiem kulturowej integracji społeczności lokalnej i środowisk artystyczno-intelektualnych Krakowa.

czytaj dalej…

Andrzej Jan Lorenc

Właściciel kancelarii ekonomiczno-prawnej. Działacz społeczny kultury, niepodległościowy. Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Generała Brygady Wojska Polskiego. Żonaty, dwoje dzieci.

Ojciec – Jan uczestnik podziemia niepodległościowego, represjonowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (konfiskata mienia).  Matka – Florentyna z d.Walczowska przed wojną aktywna działaczka KSM, później działaczka katolicka i charytatywna.

 

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY MAŁOPOLSKI, udzieliło pełnomocnictwa do tworzenia struktur organizacji na terenie – okręgu wyborczego nr 14 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującego obszar miasta na prawach powiatu NOWY SĄCZ oraz powiatów Gorlickiego, Limanowskiego, Nowosądeckiego, Nowotarskiego i Tatrzańskiego Panu JERZEMU GWIŻDŻOWI z NOWEGO SĄCZA.

Czyniąc to, BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY MAŁOPOLSKI są przekonani , że Jego wieloletnia służba Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, jako prezydenta miasta, posła na Sejm i wieloletniego wiceprezydenta miasta Nowy Sącz, przyczynią się do chwalebnego rozwoju naszej organizacji samorządowej w okręgu sejmowym numer 14.

Prezes Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski

Gniewomir Rokosz – Kuczyński

Marta Barbara Grzybek

Mieszkanka Krakowa. Przedsiębiorca, prowadziła działalność gospodarczą. Obecnie Dyrektor Zarządu Nieruchomości Krajowego Instytutu Społeczno – Gospodarczego. W 2018 roku kandydowała do Sejmiku Województwa Małopolskiego, uzyskując w swoim okręgu znaczące poparcie wyborców . Interesuje się rozwojem gospodarczym regionu i zagadnieniami ekonomicznymi. Pasjonuje się sportem, często uczestniczy w maratonach,  zdobyła Koronę Maratonów Polskich. W wolnym czasie słucha muzyki rockowej i jazzu.

Grażyna Zofia Świat

Rodowita Krakowianka. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, mgr inż. towaroznawstwa. Nigdy nie należała do żadnej partii. Od dziesiątków lat związana ze Starym Miastem. Interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa. Startowała w wyborach 2018 do Rady Miasta Krakowa. W grudniu 2023 została wybrana radną Dzielnicy I – Stare Miasto w Krakowie. W styczniu 2024 została członkiem Zarządu Dzielnicy I – Stare Miasto.