Okręg 1. Miejsce 5. Maria Teresa Balbus – Kucia

Mieszkanka Krakowa, reprezentująca nielicznych już mieszkańców Starego Miasta.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filolog słowiański, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej). Mąż – pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dorosła córka, wnuk.

Od 2006 r. związana ze Stowarzyszeniem Krakowskiej Grupy Inicjatywnej Obrony Praw Lokatorów, aktywnie uczestniczy w inicjatywach i pracach tej organizacji. W latach 2011-2013 brała udział w obradach Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, stając po stronie mieszkańców naszego miasta, poszkodowanych w trakcie prywatyzacji kamienic.

W rozwoju samorządów dostrzega możliwość poszerzenia udziału mieszkańców w pracach Rady Miasta Krakowa, mając nadzieję, że licznie reprezentowane organizacje miejskie spowodują, że znajdzie się ona poza wpływem rywalizujących ze sobą partii.