Grażyna Zofia Świat

Rodowita Krakowianka. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, mgr inż. towaroznawstwa. Nigdy nie należała do żadnej partii. Od dziesiątków lat związana ze Starym Miastem. Interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa. Startowała w wyborach 2018 do Rady Miasta Krakowa. W grudniu 2023 została wybrana radną Dzielnicy I – Stare Miasto w Krakowie. W styczniu 2024 została członkiem Zarządu Dzielnicy I – Stare Miasto.