GNIEWOMIR ROKOSZ – KUCZYŃSKI, urodzony w Krakowie 11. 06. 1969, dziennikarz, magister dziennikarstwa telewizyjnego; bliski współpracownik ostatniego prezydenta RP rezydującego w Londynie Ryszarda Kaczorowskiego; Radny Miasta Krakowa II. kadencji. Pracował w Telewizji Polskiej, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także był Dyrektorem Generalnym  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.  W młodości działacz studenckiego podziemia antykomunistycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

czytaj dalej…

Jerzy Leszek Batko

Samorządowiec, 62 lata, bezpartyjny, właściciel gospodarstwa rolnego. W latach 1994-2010 pełnił funkcję wójta a następnie burmistrza Świątnik Górnych. Działalność publiczną rozpoczął w 1977 roku od współpracy ze Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie, w roku 1980 współtworzył Zarząd Regionu Solidarności Wiejskiej. Był delegatem na pierwszy krajowy zjazd Solidarności Wiejskiej w Poznaniu. Wielokrotnie represjonowany, zatrzymywany i przesłuchiwany m. in. za współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Dyscyplinarnie skierowany do służby wojskowej. W 1989 roku założył Gminny Komitet Obywatelski w Świątnikach Górnych, którego głównym celem było propagowanie idei samorządu lokalnego. W stanie wojennym był internowany w więzieniach w Nowym Wiśniczu oraz Załężu koło Rzeszowa. Całe życie mieszka we wsi Ochojno w gminie Świątniki Górne pod Krakowem. Żona Wiesława jest nauczycielką prowadzi w Ochojnie własną galerię sztuki będącą ośrodkiem kulturowej integracji społeczności lokalnej i środowisk artystyczno-intelektualnych Krakowa.

czytaj dalej…