Grażyna Zofia Świat

Rodowita Krakowianka. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, mgr inż. towaroznawstwa. Nigdy nie należała do żadnej partii. Od dziesiątków lat związana ze Starym Miastem. Interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa. Startowała w wyborach 2018 do Rady Miasta Krakowa. Jest zwolenniczką  ograniczania wpływów partii politycznych w samorządzie terytorialnym.